Gebruikers - Importeren van een CSV-bestand: detectie van kolomscheiding door eenvoudige komma
september 2019


De gebruikersimportmodule, beschikbaar via het menu Beheer > Gebruikers > Een bestand importeren, is nu in staat om kolomscheidingstekens te detecteren wanneer u een .CSV tekstbestand importeert.

Voorheen werd alleen de "puntkomma" als scheidingsteken herkend, nu wordt ook de "komma" als scheidingsteken herkend.

Het OpenResa team tot uw dienst!