Boek "zonder partner": vul de boeking in voor maximaal 4 spelers
mei 2017


De functie "Reserveren zonder partner" stelt spelers in staat een reservering te maken door alleen hun naam op de gleuf in te voeren. Door de optie "Abonnee kan zijn naam toevoegen aan de reservering van een andere abonnee" te activeren, kunnen andere spelers zich vervolgens aanmelden en hun naam toevoegen door op de door de eerste speler gereserveerde gleuf te klikken.

Tot nu toe was deze functie beperkt tot 2 spelers die op de sleuf waren ingeschreven (de eerste speler reserveert alleen en de tweede speler voegt zijn naam toe aan de reservering).

U kunt deze functie nu activeren door tot 4 geregistreerde spelers per slot toe te staan, bijvoorbeeld voor Padel of Tennis in dubbelspel.

Concreet reserveert het eerste lid A een slot alleen zonder partner en de andere ingeschrevenen B, C en D voegen hun naam toe op het door A gereserveerde slot.

Ga naar het menu Beheer > Gebruikers > Abonnementen, vervolgens naar de tab "Autorisaties":

Het BalleJaune / OpenResa team tot uw dienst!