Berichten: leden kunnen groepsberichten naar meerdere ontvangers sturen
april 2017


U kunt nu leden toestaan om bulkberichten naar meerdere ontvangers tegelijk te sturen. Tot nu toe hadden alleen clubbeheerders dit recht.

Om dit recht aan leden te geven, gaat u naar het menu Beheer > Gebruikers > Profielen & Toegangsrechten. In de sectie "Berichten" vindt u een veld waarin u het maximum aantal ontvangers per bericht kunt bepalen:

Beheer > Gebruikers > Profielen & toegangsrechten

Deze optie kan ook worden gebruikt op een "Team Captain" profiel om hen toe te laten een bericht te sturen naar hun teamgenoten.

Een bericht naar meerdere ontvangers sturen

Het BalleJaune / OpenResa team tot uw dienst!