Onderhoud | 05-09-2023 (00:55 - 2:35)
september 2023


Een onderhoudsoperatie die aanvankelijk transparant en zonder onderbreking van de service zou zijn, vergde uitzonderlijk meer tijd, waardoor we genoodzaakt waren de applicatie in de "onderhoudsmodus" te zetten.

De operatie, die ongeveer 1 uur en 40 minuten duurde, vond plaats op 5 september van 00:55 tot 2:35 en is nu voorbij.

De applicatie is nu weer operationeel.

Onze excuses voor het ongemak veroorzaakt door deze uitzonderlijke onderbreking.

Het OpenResa team.